Sälja Fakturor - Företag I Göteborg & Stockholm

Sälja Fakturor – Företag I Göteborg & Stockholm

Factoring – Ett övergripande begrepp för att sälja, köpa och belåna fakturor. Vägar där en faktura säljs eller belånas till ett kreditbolag. Fördelen är framförallt minimal administration kring fakturorna samt snabbt förbättrad likviditet. Ett företag som är väl omtyckt och håller på med just factoring är factoringgruppen.se.

Likviditet – Hur mycket kapital ett företag har tillgång till för att betala löpande fakturor och andra betalningar. Företaget kan alltså gå mycket bra men av olika anledningar ligga ute med stora summor vilket skapar en sämre likviditet. Att sälja fakturor är en av de vanligaste vägarna för att få ett bättre kassaflöde och därmed minska risken för dålig likviditet.

Sälja fakturor – Att sälja fakturor innebär att kravet mot kunden överlämnas till ett kreditbolag. Man säljer skulden vidare. Kreditbolaget får denna kundfordring och betalar ut fakturabeloppet till företaget som valt att sälja fakturor. Men de tar även en avgift för tjänsten vilket innebär att utbetalat belopp kan motsvara exempelvis 97 – 98 % av ursprungligt fakturabelopp.

Fakturaköp – Ett annat ord för fakturaförsäljning eller att sälja fakturor. Egentligen utgår det ifrån köparens perspektiv. Ett kreditbolag kan arbeta med och erbjuda fakturaköp medan säljaren (kunden) är den som säljer fakturor. Men begreppen används mycket ofta på samma sätt. Detta både i marknadsföring och i hur tjänsterna beskrivs.

Regress – Kan lite förenklat förklaras med att skulden kan återkrävas. I samband med fakturaförsäljning innebär det att kreditbolaget inte tar all risk och kreditförlust i samband med obetald faktura. Efter en viss tid efter att fakturan förfallit kommer kreditbolaget att sälja tillbaka skulden. Med andra ord finns i avtalet regler som säger att fakturan måste återköpas av det företag som valt att sälja fakturor.

Motsatsen är att regress inte finns. När en faktura är såld så kan det inte återköpas. Skulle det uppstå en kreditförlust är det därmed helt och håller kreditbolaget som står för denna förlust. När detta finns kan det vara en högre avgift. Men samtidigt blir det en ökad säkerhet utan någon mer administration från företaget som sålt.

Säljfinansiering – Att ta hjälp med säljfinansiering innebär att butiken kan erbjuda delbetalning – utan att ta den finansiella risken. Det liknar därmed tjänsten som innebär att man säljer fakturor men i detta fall ska beloppet betalas över flera månader. För dig som har tjänsten kommer däremot hela beloppet att betalas ut i förskott.

Som företagare finns fördelen i att man kan erbjuda sina kunder flera olika betalningsmöjligheter med bland annat just delbetalning. Fler kunder har då råd att köpa produkterna då betalning sker över längre tid. Som företagare är det däremot svårt att agera bank och ha långdragna delbetalningar att ha koll på. Men genom säljfinansiering betalas beloppet ut direkt. Det är därmed inte speciellt stor skillnad mot att sälja fakturor. Skillnaden ligger snarare hos kreditbolaget.

Betalningspåminnelse och inkassotjänst – Flera kreditföretag erbjuder kompletta paketlösningar för de som vill ha hjälp med att sälja fakturor, skapa smidigare betalningslösningar och undvika att lägga tid på fakturahantering. En av dessa tjänster handlar om att skicka ut betalningspåminnelse och kontakta kunden om det skulle behöva gå till inkasso. Företagaren skickar in fakturan som förfallit och kreditbolaget tar sedan över och skickar påminnelse, har koll på att betalning sker och kontaktar kunden personligen för att hitta en lösning innan inkasso kopplas in.

Read more

Företagare som aldrig utnyttjat factoring tidigare har ofta en rad frågor kring tjänsten. Här har vi sammanställt en rad frågor som flera kreditbolag har nämnt under deras ”Frågor och Svar”.

Vad är fördelen med factoring?

Den primära fördelen är att fakturorna betalas samma dag, eller inom några dagar, istället för att de betalas inom en viss betalningsperiod så som 30, 60 eller 90 dagar. Därmed kan ett företag få ett mjukare kassaflöde och undvika likviditetsproblem.

En annan fördel är att man kan välja factoring som inte har regress. Det betyder att finansbolaget tar ett större ansvar för den ekonomiska risken i att fakturan inte blir betald.

Kan factoring användas av alla företagsformer?

Ja, det spelar ingen roll om du har aktiebolag, handelsbolag eller annan företagsform. Factoring kan användas oavsett. Däremot kan det skilja något i pris och vilka tjänster som kan användas beroende bolagsform.

Vad innebär Disclosed factoring?

Disclosed innebär att det på de fakturor som skickas ut framgår att det är ett finansbolag som har ansvar för fakturan. Med andra ord att det i tydlig text står att fordran har överlåtits till finansbolaget och att dessa därmed har rätten att driva in skulden.

Detta är mycket vanligt i Sverige till motsats till unidisclosed som innebär att överlåtelse sker utan att kunden egentligen förstår detta då någon information inte ges.

Vad innebär regress?

Det vanligaste är att factoring sker med regress. Skulle fakturan inte betalas av kunden säljs fakturorna tillbaka från finansbolaget till det företag som tidigare sålt dem. I korthet innebär detta alltså att finansbolaget undviker den ekonomiska förlust som kan uppstå vid obetalda fakturor.

Motsatsen till detta är att ingen regress är tillåten. I detta fall kan inte någon återförsäljning ske. Därmed får de den ekonomiska risken. Detta iallalfall delvis. Skulle kunden bestrida en faktura blir det ändå i slutändan säljaren av produkterna som får ansvaret över fakturan och därmed ansvaret att driva ärendet.

Vad innebär window dressing?

Om ett företag vill förbättra sina nyckeltal, exempelvis inför en rapport, kan ”Window Dressing” användas. Nära inpå ett årsslut (eller annan tidsperiods slut) säljs fakturor utan regress vilket gör att företaget får större likviditet som i sin tur kan användas för att betala av skulder. På detta sätt kommer nyckeltalen förbättras, bland annat för eget kapital.

Med förbättrade nyckeltal kan till och med bättre villkor gå att få hos banken om exempelvis ett lån ska tecknas. I Sverige är detta inte vanligt enligt organisationen Svensk Factoring.

Vad kostar det?

Det finns företag som erbjuder factoring med avgift ner till 0,9% av fakturerat belopp. Det gäller däremot enbart för företag som löpande använder tjänsten till stora belopp. Generellt får man räkna med ett par procent. Därtill kan det tillkomma en årsavgift eller startavgift samt fast avgift per faktura. Det finns däremot ett flertal olika lösningar och det bästa är att jämföra olika prisnivåer för att utifrån det hitta en factoringtjänst som passar utifrån hur många fakturor (samt belopp på dessa) som kommer att säljas. Kontakta alltid minst två finansbolag innan du bestämmer dig.

Read more

Det finns flera olika finansbolag i Sverige som erbjuder factoring. Delvis har de samma tjänster och koncept men det finns även tydliga skillnader mellan dessa bolag. En del vänder sig enbart mot större företag medan andra fokuserar på de behov som småföretagarna har. En del tillåter att kunderna finns utanför Sveriges gränser medan andra inte gör det osv. Några frågor du kan ställa dig innan du skriver ett avtal är:

Vilka tjänster erbjuds?

Factoring är en kategori av finansiella tjänster där fakturor kan belånas eller säljas. Men det kan ske med flera olika ”funktioner”. Ett exempel är om regress ska finnas eller inte.

Det är mycket vanligt i Sverige att disclosed factoring används. I korthet betyder detta att information alltid lämnas till gäldenären att fakturan sålts till ett finansbolag. Önskas däremot undisclosed är det inte lika lätt att hitta ett factoringbolag som passar. Det utifrån att detta alternativ är ovanligt i Sverige.

Erbjuds selektiv fakturering?

Om företaget inte har för avsikt att sälja samtliga sälja fakturor krävs att man söker efter selektiv factoring. I detta fall kan det finnas regler att förhålla sig till mot factoringbolaget. Ett exempel kan vara att man minst måste sälja fakturor mot fem olika gäldenärer. Med andra ord accepteras inte enbart en enda gäldenär. Här finns olika regler hos olika bolag vilket är viktigt att kontrollera som selektiv factoring önskas.

Motsatsen är full factoring. Med det menas att samtliga fakturor som ett företag säljer går via finansbolaget. Därmed väljs inte enbart vissa fakturor ut utan standardförfarandet för att sälja fakturor är att samtliga fakturor säljs eller belånas.

Vad kostar det?

En grundläggande fråga är hur mycket tjänsten kommer att kosta. Delvis beror det hur stor kund som företaget kommer att bli och under hur lång period som avtal skrivs. Genom att kontakta flera factoringbolag och be om offert kan olika prisskillnader ses och de billigare alternativen väljas.

Inom vilket området gäller tjänsten?

Har du kunder utomlands bör du kontrollera om fakturor mot dessa kunder även kan säljas eller belånas. Det är nämligen inte säkert och det kan även skilja i både hur stort belopp som betalas för fakturan samt avgifter. Detta framförallt om det inte finns regressrätt då det är betydligt krångligare att driva in en skuld från en kund i annat land än en kund i Sverige.

Det finns ett par tjänster på internet som jämför olika factoringbolag och deras tjänster. Ett alternativ är att jämföra via dessa. I annat fall kan två eller tre bolag kontaktas varpå de får visa priser, tjänster och förklara vad som är fördelen med att just anlita dem.

Read more